Biblioteche

Biblioteca Pallavicino

  • Indirizzo:
    Via Giuseppe Spata, 10/20
    90146 Palermo PA
  • Telefono: 091 6711054